Haberler

BTM’ye ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

Çağımızdaki ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmelerin yarattığı değişimler ve rekabet ortamı, dünyayı tek bir global pazara dönüştürmektedir. Böyle bir ortamda, global pazarda ortak bir dil olan ve kuruluşların rekabet gücünü arttıran en önemli faktörlerden biri de; sistematik yönetim sistemleri yaklaşımlarının uygulanmasıdır. 

BTM, kurumsal alt yapısına paralelinde hali hazırda yürütmüş olduğu ISO 90001_KYS ve OHSAS 18001_İSG yönetim sistemlerine ek olarak ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi’ni almaya hak kazandı. 

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde TSE yetkilileri tarafından yapılan denetimlerden hatasız bir şekilde başarı ile geçerek, “Çevresel sorumluluk ve zorunluluklarını yerine getirdiğini, çevresel riskleri tespit ederek önlem aldığını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunduğunu” kanıtlayan ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistem belgesini almaya hak kazandı.

Çevrenin korunmasının herkesin sorumluluğunda olduğuna inanan BTM, çevresel varlığı ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi en aza indirebilmek için bugün olduğu gibi gelecekte de etkili sistemleri kullanma ve geliştirme çabası içinde olacaktır.